Vi skrev tidigare ett inlägg här om att byta karriär mitt i livet, något som inte behöver vara så företagsamt som en först kan tro. I dag skriver vi i stället om något helt annat, nämligen om chefer, som du kanske möter på din nya arbetsplats, när du sadlat om och gått vidare med någon annan karriärlinje i livet. Det är på det sättet öppna landskap inte går hem, hos vare sig medarbetare eller chefer – den moderna klangen termen till trots.

tyst sssh hysh arbete chefI Svenska Dagbladet kan vi läsa om hur det faktiskt kan kännas att vara just chef, och det i öppna kontorslandskap. Det visar sig att svenska chefer faktiskt trivs allra sämst i just öppna kontorslandskap. Det får en att misstänka att myten om hur svenskar gärna har folk på avstånd faktiskt har ett korn av sanning i sig. Nej då, men om svenska chefer själva får välja så är det mindre än ynka 10 procent som vill sitta i just öppna kontor, där alla ser alla (med följden att även alla hör alla).

Det är chefsorganisationen Ledarna som har utfört undersökningen med hjälp av Temo och resultatet är tydligt. Av över tusen tillfrågade chefer med personalansvar så är det förvånansvärt få som föredrar öppna kontorsytor där endast enstaka skärmar delar av arbetsytorna från varandra. Det är nämligen endast 7 procent av alla de tillfrågade som tycker mer om att sitta öppet än lite mer tillslutet. Det bevisar att tesen om den moderna chefen som bekymmerslöst och beredvilligt har sitt skrivbord bland sina underställda medarbetare är rätt så ihålig. Nej, väggar och lite avskildhet får gärna finnas, om man får tro till resultaten från undersökningen.

Skillnader mellan yngre och äldre chefer

Sedan visar det sig att det mellan privat och offentlig sektor. I det privata näringslivet är hela 9 procent av personalansvariga chefer villiga att dela sitt arbetsutrymme i ett öppet kontorsutrymme, medan det i offentliga sektorn bara är 3 procent som föredrar det öppna mot det mer stängda. Vare sig det handlar om koncentration, motvilja att beblanda sig med fotfolket eller kanske en skygghet är dolt i ovisshet. Sedan kan det förvåna att chefer under 30 år i stället är avogt inställda till eget rum, dessa vill helst inte sitta inom fyra egna väggar. Så möjligtvis finns det en generationsklyfta inom detta.