Arbeta i team för ett utvecklande marknadsföringsbolag

Har du ett företag som arbetar med sociala medier och marknadsföring? För att kunna arbeta effektivare och smidigare med nya projekt ska ni börja arbeta i team som tillsammans kan utnyttja varandras styrkor och spåna fram de bästa lösningarna för era kunder.

Att arbeta i team kommer med många fördelar. Nya team går dock igenom ett flertal faser i början där de behöver ledarskap och guidning och kan ha stor nytta av att satsa på teamutveckling.

Ett teams olika faser

Selective,Focus,On,Hands,Put,Together,To,Show,About,Unity,Grupputveckling kan vara komplext men med kunskap om hur grupper och rollfördelning fungerar är det lättare att förstå vilka faser som ska gås igenom och hur man ska förhålla sig till teamet för att kunna prestera bättre både individuellt och i grupp.

Tillhörighet och trygghet

Första stadiet en grupp går igenom är tillhörighet och trygghet och här visar alla deltagare av gruppen behov av att bli accepterade.

”De vill ogärna sticka ut genom att exempelvis uttrycka avvikande åsikter och konflikter undviks i det längsta.” Ledarna.se.

Opposition och konflikt

Nästa fas innebär att deltagarna känner sig något mer trygga vilket innebär att fler vågar ta risker. Detta kan leda till att konflikter uppstår och deltagarna utmanar ledaren. Här börjar deltagarna söka efter sina roller.

Tillit och struktur

Nu är alla konflikter lösta och alla teamdeltagare börjar känna tillit till varandra. Deltagarna börjar leda sig själva och har inte lika mycket behov av chefen. Feedback och konflikthantering sker numera löpande.

Arbete och produktivitet

Sista fasen innebär att alla problem är utredda och gruppen kan börja arbeta produktivt med gemensamma mål i fokus.