Varför advokathjälp är nödvändigt vid marknadsföring

Marknadsföring är företagsekonomins mest kreativa område. Med kreativitet kommer också många fallgropar för företag som inte vet vad som gäller rent juridiskt. Hjälp ditt företag att undvika kostsamma misstag genom att anlita en advokatbyrå.

Är det bäst att chansa och sedan eventuellt be om ursäkt, eller att först fråga om lov? Båda dessa strategier har sin plats i specifika situationer. När det gäller marknadsföring är det definitivt värt att fråga om lov först. Med en advokatbyrå vid din sida, säkerställer du att formuleringarna i din marknadsföring inte bryter mot någon lag, och att dina avtal med kunder är korrekta. På sikt kan detta spara mycket pengar och förhindra onödig huvudvärk.

Outsourca det tråkiga och gör det roliga själv

De flesta nystartade marknadsföringsbyråer tenderar att vilja fokusera på saker som kreativa reklamkampanjer, varumärkesstrategier och närvaro på sociala medier. Formuleringar av avtal och annan byråkrati känns i bästa fall ses som ett nödvändigt ont och i värsta fall som en svårnavigerad och eventuellt kostsam djungel.

Detta är en av de främsta anledningarna till att marknadsföringsföretag tar hjälp av advokatbyråer och outsourcar det som känns svårt och tråkigt för att få mer tid till företagets verkliga verksamhet. Som företagare kan du inte vara expert på allt, och det brukar vara en fördel att inse det tidigare snarare än för sent. Med en advokatbyrå i ryggen som du kan bolla frågor och funderingar med, blir arbetsprocessen tryggare och säkrare.

Undvik oväntade kostnader med rätt avtalshjälp

Som nystartad marknadsföringsfirma är det viktigt att säkerställa korrekta avtal. Med det menas att det tydligt ska specificeras vad kunden förväntas att få levererat till det utsatta priset. Det kan också handla om att specificera vem som har ansvar vid eventuella problem, och att skriva sekretessavtal eller NDA (non-disclosure agreement).

Så länge båda parter är nöjda är det generellt inget problem med att använda enklare avtalsmallar, problemet kan dock bli mycket mödosamt och kostsamt om det uppstår tvist. Ta hjälp av en advokatbyrå och låt de ta hand om de juridiska delarna. Spara energin till det som du och ditt företag är experter på.