Välj ISK för dina värdepapper

Vill du ha en enkelt sätt att kunna spara i värdepapper som aktier utan krångel med deklarationen? Då är ett investeringssparkonto, ISK, ett utmärkt val av konto. Att investera i aktier och fonder har visat sig vara en lönsam investering över tid och med ISK har det aldrig varit enklare.

ISK är ett sparkonto som schablonbeskattas, vilket innebär att deklarationen blir väldigt enkel. Värdepapper kan köpas och säljas utan att varje affär måste redovisas i deklarationen. Det är det samlade kapitalet på kontot som beskattas och inte varje enskild affär. Beskattningen sker årsvis. Det innebär att även om kontot gått med förlust under året beskattas det ändå. ISK är ett konto som är avgiftsfritt och har underlättat det avsevärt för småsparare att kunna spara i aktier och fonder.

Få ditt kapital att växa med ISK

Att investera i värdepapper som exempelvis aktier och fonder har aldrig varit enklare. Sparande i aktier och fonder är en väldigt bra sparform för att få avkastning på sitt kapital. Oftast ger vanliga sparkonton en väldigt liten avkastning. På vissa sparkonton finns ingen ränta alls. När sparande sker i fonder eller aktier ges pengarna en större möjlighet att växa. Kapitalet kan öka i snabbare takt när pengarna ger avkastning som i sin tur leder till att avkastningen ger avkastning. Den kända benämningen för det är ränta på ränta-effekten. Alla investeringar innebär en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Bra att veta om ISK

Det som är bra att ha i åtanke är att om avsikten är att spara pengar på ett konto utan att köpa värdepapper är ISK inte den bästa kontoformen just eftersom kapitalet schablonbeskattas årligen. Då är ett sparkonto med ränta ett bättre alternativ. Därför är det också bra att endast sätta in pengar som ska användas för att köpa värdepapper. Likvider på ISK är inte att föredra. Det är även bra att veta att insättningar på ISK tas med i beskattningen men det tas inte hänsyn till uttag. Därför kan det vara bra att inte göra onödiga uttag från sitt ISK under året. Värt att nämna är att ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin.