Digital satsning på HD/Sydsvenskan

Den gemensamma redaktionen för Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan gör en stor satsning på digitala nyheter. Det innebär bl.a. ett gemensamt annonsformat för alla sajter, och att webben hädanefter kommer att prioriteras i första hand.

När Sydsvenskan köpte Helsingborgs Dagblad, och en tredjedel av de anställda fick sluta, sågs det av många som ett tecken på gammelmedias kris. Egentligen är det nog för tidigt att uttala sig om hur det ligger till med den saken, men det finns en hel del som talar för det. En av de stora satsningarna som HD/Sydis nu gör berör det digitala.

 

Webben ska komma i första hand, säger Sydsvenskans chefredaktör Pia Rehnquist till Dagens Media. Man har dessutom som mål att öka intäkterna från digitala annonser och artiklar bakom betalväggar med 35 % under det första året. Man ser dock ingen motsättning mellan digitalt och print, utan tror att den digitala satsningen också kommer att medföra positiva effekter för papperstidningarna.

Idag har de två tidningarna gemensamma kultur- och ledarredaktioner. Nu kommer den bakomliggande tekniken på alla sajter att homogeniseras, och man kommer också att införa ett gemensamt annonsformat.