Det händer mycket inom arbetsmarknaden, inte minst inom HR. I många branscher har man börjat blicka mer inåt på den egna organisationen och funderar över hur effektivisering kan ske. Idag blir allt fler företag intresserade av att veta hur de anställda upplever sin arbetsplats, och i undersökningar finns det en sak som sticker ut: de anställda trivs betydligt sämre om de upplever att företagets HR-struktur är dålig. Felaktiga eller sena löneutbetalningar kan med andra ord vara förödande för en verksamhet.

Är man intresserad av att veta hur det funkar borde man definitivt läsa in sig på löneoutsourcing. Enligt många undersökningar visar det sig nämligen att löneoutsourcing är ett av de mest effektiva verktyg ett företag kan använda sig av för att skapa en positiv och lojal arbetskår. Det som skapar störst illojalitet bland anställda är nämligen dålig löneadministration. Sent utbetalda löner eller felaktiga summor är bland de värsta en arbetstagare kan uppleva. Det innebär inte bara tissel och tassel i bakgrunden, det kan till och med orsaka dålig publicitet i medierna om det vill sig illa.

Vad gör du när din löneadministratör blir sjuk?

Pressen på löneadministrationen på ett företag skapar en mycket osund relation till arbetstagarna. Dessutom är den mycket prekär. Skulle det vara så att löneadministrationen blir sjuk eller av någon annan anledning behöver hålla sig borta från jobbet ett tag är det ofta som de anställda upplever problem. Med löneoutsourcing slipper man helt enkelt riskera att organisationen får ont blod när något går fel i administrationen, och det i sin tur kan resultera i stadig tillväxt och fokus på viktigare saker.

Löneoutsourcing innebär helt enkelt att man lämnar över uppgifterna till en HR-specialist. Ska du välja ett sådant företag kan vi rekommendera att man väljer ett där du bara behöver betala antalet lönespecar; betala alltså inte mer än nödvändigt. Ett HR-företag ser till att det alltid finns folk på plats och du behöver då inte oroa dig för att ersätta med en tillfällig vikarie. Dessutom är det viktigt att välja ett företag som har smidiga digitala lösningar. De anställda vill att lönesystemet ska vara enkelt och lätt att lära sig, de vill att det ska vara smidigt att rapportera in kvitton eller utlägg och vill inte att det ska vara krångligt att förstå hur man sjukanmäler sig.

Uteblivna löner kan skapa dålig publicitet

En arbetstagare är en person som i utbyte mot pengar arbetar för ditt företags lönsamhet. Det säger sig själv att det arbetstagaren är mest intresserad av, förutom att utvecklas, träffa kollegor och växa i sin roll, är mycket intresserad av lönebeskedet. En sent utbetalad lön skapar på en gång osämja. Sådana situationer är svåra att hantera. Det finns otaliga exempel på sena utbetalningar som har nått medierna. Bland annat skriver svenska Yle om ett sådant fall, och VN.se uppmärksammar samma sak. Även kändisar råkar i blåsväder om deras anställda upplever problem med löner och annat, vilket förstås är dålig publicitet.