De allra flesta företag använder reklam och andra former av marknadsföring för att nå ut till kunder. För att skydda konsumenter finns regler för vad som är tillåten och otillåten reklam. Här skriver vi om hur du når ut med profilreklam och om regler som finns för att skydda konsumenterna. 

I dagens samhälle krävs det en hel del för att företag ska synas i informationsbruset. Reklam är nuförtiden mycket mer än annonser i dagstidningar och stora reklamskyltar utomhus. En stor del av marknadsföringen sker via sociala medier och digitala annonser.

Nå ut i reklambruset

Internet har skapat en enorm marknad för digital reklam. Bloggar, nättidningar, kommersiella sidor, facebook etc. säljer reklamplats på sina sidor. Många konsumenter har blivit reklamtrötta och scrollar snabbt bort annonser eller använder sig av program som blockerar reklam. Ett bra sätt för företag att nå ut med information om sina produkter kan istället för annonser vara att skapa profilprodukter. Det går att beställa produkter hos till exempel https://www.brandnewprofile.com/se/ där du kan få hjälp med att trycka upp företagets logga på pennor, muggar, handdukar, nyckelband, paraplyer o.s.v. Då kommer användaren att göra reklam för företaget varje gång produkten används. Dessa produkter kan delas ut vid kundbesök, på mässor och andra typer av event.

Regler för marknadsföring

Det finns regler i bland annat marknadsföringslagen om vad som gäller för reklam. Konsumentverket beskriver vad som är tillåten marknadsföring på sin webbplats. Trots att det finns regler om marknadsföring så är det inte alltid helt tydligt vad som är tillåtet och inte. I den nya spellagen som infördes den 1 januari 2019 finns det regler om hur spelreklam får utformas. Spellagen reglerar bland annat aggressiv spelreklam men det är inte alla spelbolag som följer lagen. Lagen tillåter endast reklam som är måttfull. Vad som menas med måttfull är inte helt klart och det saknas vägledande rättsfall.

Exempel på tillåten och otillåten reklam

  • Det måste vara tydligt att det är reklam och vem som står bakom reklamen. En influencer ska tydligt märka ut när ett inlägg är ett samarbete. Tyvärr finns det exempel på dold reklam i social media.
  • Allt som påstås i reklamen måste vara sanning och kunna bevisas.
  • Reklam till barn är förbjuden i vissa fall och får inte utformas hur som helst.

Innan en marknadsföringskampanj dras igång är det med andra ord viktigt att ta reda på vilka regler som gäller för hur företag får marknadsföra sina produkter.