Lönerapportering och löneskillnader

Löneskillnader mellan män och kvinnor beror på många olika orsaker menar en ny undersökning. Och vill du tjäna mer pengar får du tänka lite utanför ramarna.

Vill du ha mer koll på tidrapporteringen hos dina anställda utan att för den delen lägger ner mer administration och jobb? Då är ett bra alternativ att skaffa tidrapporteringsapp från https://nuba.se/ som visar när alla är på plats. Det ger korrekta underlag för lön och faktura utan någon som helst manuell rapportering.

Skillnader i lön mellan könen

När det kommer till löner finns det rätt så stora skillnader mellan män och kvinnor, och det skrivs i Svenska Dagbladet att det finns flera orsaker till att det är så. När det kommer till nyutbildade ekonomer och jurister i Sverige så har nyexaminerade ungefär samma lön när de startar sin karriär, oavsett om det är män eller kvinnor. Men det som sker sedan är att mäns lön ökar fortare än vad kvinnors gör. Vid 45 års ålder tjänar männen omkring 25 procent mer. Det förklaras i att många av kvinnorna fått sitt första barn och att män och kvinnor tenderar att arbeta i företag i olika storlek och med olika inriktning. Det som spelar störst roll är att män oftare arbetar heltid i jämförelse med kvinnor. Män har helt enkelt en bättre inkomstutveckling, oavsett sammanhang.

Är du sjuksköterska och vill tjäna mer? Då ska du börja arbeta som hyrsjuksköterska, det kan ge dig dubbelt så hög lön nämligen. I en artikel i SVT går det att läsa om en småbarnsförälder som valt att arbeta halvtid som hyrsjuksköterska, men ändå får hon ut samma lön som hennes kollegor (som är anställda av regionen). Själv tycker hon det är förkastligt att de som är trogen just regionen inte blir premierade och får samma höga lön. Trots att hon är hyrsjuksköterska tycker hon att landstinget borde ta bort dessa och i stället höja lönen åt alla, och måna om sin personal samt se över arbetsmiljön.